SKJALG FREMO, NTBVerdal/Hommelvik

— Jeg respekterer at mellompartiene sier de vil danne regjering. Men det alternativet framstår som stadig svakere og stadig mindre sannsynlig. Vi må være forberedt på at alternativet er en regjering der høyrepartiene dominerer, der Høyre er med, og Fremskrittspartiet støtter regjeringen på en eller annen måte, sa Stoltenberg.

Statsministeren advarte spesielt mot kutt i sykelønnsordningen, og kalte Høyres forslag «en dramatisk forverring».

— En vanlig lønnstaker som blir kreftsyk eller blir rammet av en trafikkulykke, og som blir sykmeldt i ett år, taper 30.000 kroner på Høyres forslag og 60.000 kroner på Fremskrittspartiets forslag. Vi sier nei til de dramatiske kutt Høyre og Frp har foreslått, sa han.

Stortingsvalg Etter talen i Verdal reiste Jens Stoltenberg til Hommelvik, der han foretok den offisielle åpningen av Johan Nygaardsvold Museum. Stoltenberg sa at han var «stolt og glad» over å kunne åpne museet, i hjemmet til «den norske politiker som innledet den store forvandlingen av Norge fra et fattigsamfunn til et velferdssamfunn».

Stoltenberg trakk linjen fra det fattige Norge i Johan Nygaardsvolds ungdom, til fattigdommen som store deler av verden opplever også i dag. Og han minnet om at det er stortingsvalg til høsten.

— Norge, sammen med andre rike land, må bidra til en mer rettferdig verden. Der er det et politisk skille. Stortingsvalget handler blant annet om å gjøre verden til et mer rettferdig sted å bo.

— Den forrige regjeringen er blitt husket for Verdikommisjonen og kontantstøtte til verdens rikeste barn. Jeg vil heller bli husket for vaksine til verdens fattigste barn, sa Stoltenberg.

Advarsler Han advarte mot en regjering dominert av «høyrepartiene» Høyre og Frp. Blant de andre politiske skillelinjene foran høstens stortingsvalg framhevet Stoltenberg særlig skatte- og fordelingspolitikken, sykelønnsordningen og skolepolitikken.

— Det er den gode gamle konflikten mellom høyre og venstre i norsk politikk, sa han.

Spissformuleringer Manuskriptene som ble delt ut til pressefolkene, inneholder spissformuleringer som tilhørerne på Johannes Minsaas Plass i Verdal og ved Johan Nygaardsvold Museum i Hommelvik ikke fikk høre. Blant annet denne:

«Carl I. Hagen vil stå på for billigere øl. Jeg vil heller arbeide for billigere barnehager.»

Stoltenbergs manuskripter til de to 1. mai-talene var også på andre punkter - mer enn de talene han faktisk holdt - preget av den forestående valgkamp.

«Det er valg til høsten. Velferdspolitikken ligger i potten», heter det blant annet. Lignende formuleringer er brukt om distrikts- og næringspolitikken og om skolepolitikken. «Vår felles skole ligger nå i potten», står det i Stoltenbergs manus. Der kommer han også gjentatte ganger med følgende oppfordring. «Tenk før du bruker stemmeretten til høsten!»