Oppdagelsene er gjort rundt stjernen HD 69830, som er litt mindre enn Solen og ligger 41 lysår unna i stjernebildet Puppis (Akterstavnen). Stjernen er så vidt mulig å skimte fra helt mørke steder, men kan ikke ses fra Norge.

– Solsystemet inneholder minst tre planeter og dessuten et asteroidebelte. Minst to av planetene er steinplaneter av samme type som vår egen klode, men noe større, sier Knut Jørgen Røed Ødegaard til NTB.

Neptun Hittil er bare store planeter som går i trange baner rundt sine moderstjerner oppdaget. Bare disse trekker nok i stjernen sin til at vi kan registrere det fra Jorden. Men de siste par årene er stadig mindre planeter oppdaget. De minste er på størrelse med Neptun i vårt solsystem.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor stor masse planetene har, men de må veie mellom 10 og 18 ganger så mye som Jorden. Den innerste planeten er antakelig en ren steinplanet, den midterste består av både stein og gass, mens den ytterste planeten trolig har samlet seg god del is. Kjernen består antakelig av is og stein og rundt dette er det en tykk kappe av gasser. Simuleringer på datamaskiner viser at planetsystemet er stabilt slik som vårt eget. Planetene vil ikke plutselig forandre sine baner, sier Røed Ødegaard

Vann Den ytterste av de tre planetene ser ut til å befinne seg nær innergrensen til den såkalte beboelige sonen rundt stjernen.

– Dette er et området der temperaturen tillater at flytende vann kan eksistere. Vi vet selvsagt ikke om det virkelig er liv på denne planeten, men liv på vår planet er avhengig av flytende vann. Fordi denne Neptun-lignende planeten har mye større masse enn Jorden, ligner den antakelig ikke på vår planet, sier Røed Ødegaard

– Oppdagelsen må kunne betegnes som sensasjonell og gjør leting etter livsformer i fjerne solsystemer enda mer aktuelt, avslutter astronomen.