Forbundsleder Eli Gunhild By sier eksemplene BT presenterer fra det statlige byråkratiet ikke stemmer overens med virkeligheten i det offentlige, hverken i kommunene eller på sykehuset.

KRITISK: Forbundsleder Eli Gunhild By mener statlige byråkrater bør tenke seg om før de fester på skattebetalernes penger.
SYKEPLEIERFORBUNDET

— En hverdag til en sykepleier handler om at skal du ha en avslutningsfest så har du en lunsj der alle tar med litt mat hver. Eller de bruker penger i kaffekassen som de samler inn gjennom et helt år, for eksempel med et lotteri.

Må betale selv

Når de har julebord så arrangerer de det selv, og da betaler hver enkelt sin kuvert.

— Hverdagen vår handler om at du betaler for det du skal spise og drikke, og så forsøker du å gjøre det rimelig slik at flest mulig kan delta.

- Hva tenker du om eksemplene?

— Jeg forstår at de har bruk for representasjon. Men det er et veldig dårlig signal at en ikke klarer å holde seg under maksimumsgrensen når den er så høy som den er.

Viktig sak å fremmeBy kjenner hun blir litt skuffet når ansvarlige personer og ledelse i offentlig sektor ikke klarer å forholde seg til minstesats.

— Jeg tror det er viktig at en løfter opp disse tingene her innimellom sånn at våre politikere og byråkrater har en bevisst holdning til pengebruken sin. At de blir bevisste på å føre en ansvarlig politikk.

I Norsk sykepleierforbund serverer de som regel ikke alkohol ved arrangementene.

— Hvis vi gjør det, så er det to enheter det dreier seg om. Da skal en definere at det er en spesiell anledning.

Har sykepleierne rett i kritikken av statlige ansatte sin pengebruk?