• Send Keiko til farvannet utenfor atomanlegget Sellafield, ber aksjonen "Lofoten mot Sellafield".

«Keiko er i stor fare i Norge. Vi håper du kan berge ham. Den beste og tryggeste plassen vil være å flytte spekkhuggeren til farvannet utenfor atomanlegget Sellafield ved Irskesjøen».

Mange mener noe om Keiko, og i går lanserte aksjonen «Lofoten mot Sellafield» sitt forslag i et brev stilet til den britiske miljøvernministeren Michael Meacher. Her oppfordres den britiske ministeren til å berge verdens mest kjente spekkhugger, som ifølge Lofoten-gruppen er truet i Norge.

— I vårt land finnes det farlige hvalfangere. Dessuten er den norske kysten og våre fjorder forurenset av Technetium-99 fra Sellafield-anlegget. Vi håper derfor du kan komme og redde ham, skriver «Lofoten mot Sellafield», som i samme brevet også inviterer Meacher til å delta på en konferanse neste år om det omstridte atomgjenvinningsanlegget.

Keiko.