— Det er oppsiktsvekkende at dette skjedde ved den nye delen av anlegget, sier miljøverneren til NTB.

Drøyt 20 tonn høyradioaktivt atombrensel, blant annet 200 kilo plutonium, har lekket ut fra det britiske atomanlegget, ifølge avisen The Guardian. Brenselet har rent ned i en rustfri tank og utgjør dermed ingen umiddelbar miljøfare, men er ifølge miljøverneren ekstremt farlig.

Hauge sier imidlertid at avisen tidligere har skrevet miljøsaker som har vist seg ikke å stemme.

Bellona vil selv sende folk til Storbritannia for å undersøke saken nærmere.

— Om dette gikk i grunnen ville det ha medført en voldsom forurensing, også av havet, sier Hauge.

Han mener det er bekymringsfullt at anlegget i tillegg til avfallet i den nye delen har over 30 tanker med gammelt, høyaktivt avfall.

— Bellona vil reise over så fort som mulig for å få en redegjørelse for hva som er skjedd. Dette viser at Sellafield-anlegget ikke har kontroll, sier Hauge.