Staten eier gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) verdier for 438 milliarder kroner. Disse forvaltes av selskapet Petoro på vegne av Olje— og energidepartementet. Deler av disse verdiene bør selges ut til andre aktører, mener Svein Aaser.

— Dette kan føre til mer aktivitet i Nordsjøen, noe som er positivt for industrien. Det kan føre til flere aktører på norsk sokkel, sier Aaser.

Et «ekte» oljeselskap kan forvalte verdiene mer aktivt, og dermed øke dem, mener banksjefen.

— Et salg av SDØE kan gi ny giv. Det er mulig at det er bedre med en aktiv forvaltning gjennom små selskap i stedet for passiv forvaltning gjennom Petoro, sier Aaser.

Oljeminister Thorhild Widvey ønsker ikke å kommentere hvorvidt det kan være aktuelt å selge seg ned i SDØE. I 2001 solgte staten 21,5 prosent av SDØE, i forbindelse med delprivatiseringen av Statoil.