BIRGITTE KLÆKKEN-HØGLO

— Ta initiativ til å se på tv sammen med barna dine og oppdater deg på hva som er «in» i barne- og ungdomsmiljøene akkurat nå, oppfordrer Stig Ryland, daglig leder av BarneVakten.

Organisasjonen som gir råd om barn og medier, får hyppig henvendelser fra foreldre som lurer på hva de kan la barna se.

— Barn trenger hjelp til å sette det de ser inn i en sammenheng. Det gjelder alt fra nyhetssendinger med sterke bilder, til såpeserier som Hotel Cæsar, sier Stig Ryland.

Rådgiveren peker på at barn oppfatter det de ser svært forskjellig.

— Alder og modenhet spiller en viktig rolle. Noen tåler å se blod og slåsskamper uten å bli redde. Så kan plutselig verden rase hvis de ser en liten jente som blir fratatt bamsen sin på tv. Barn identifiserer seg med jevnaldrende. Derfor kan scener som de vi så fra skolen i Beslan, virke veldig sterkt, forklarer Ryland.

Tv på barnerommet vil han være forsiktig med.

— En unge som sitter alene foran skjermen på rommet risikerer å få grusomme bilder fra katastrofer og krig rett i synet uten at foreldrene får mulighet til å skjerme dem, fortsetter Ryland.

En undersøkelse utført i Bergen i 2002 viste at hver tredje fjerdeklassing hadde eget tv-apparat på rommet.

Karin Hake, mangeårig medieforsker med barn og unge som spesialfelt, er langt på vei enig.

— Jo yngre barna er, jo større ansvar har foreldrene for hva de får se. Barn skal informeres om nyheter, men ikke nødvendigvis gjennom nyhetssendingene på tv, fastslår hun.

- Tv blir syndebukk

Medieforskeren synes det er viktig at foreldre setter grenser, men hun synes det er vanskelig å sette opp absolutte kriterier for hva som er bra eller dårlig.

— Tv kan lett bli syndebukken som får skylden for alt fra vold til overvekt hos barn. Det er en grov forenkling som det ikke finnes belegg for, sier hun.

Ifølge forskeren viser undersøkelser at avstanden er stor mellom det barn og unge selv ønsker å se, og det foreldrene synes de bør se.

— Der foreldre vil at ungene skal se langsomme og trygge tv-program med læringsinnhold, søker barna spenning og det gode grøss. Av og til ser vi at spenningsinnholdet i et tv-program kan være så sterkt at foreldrene reagerer. Men ungene er fascinert av det, forteller hun.

Forskeren har mer tro på å diskutere med barna, enn å nekte dem noe.

— Når de blir eldre, er de langt unna foreldrenes kontroll likevel. Dessuten vil litt større barn gjerne velge noe annet enn sine foreldre. Dette kan ses på som en opposisjon mot foreldrene, forklarer Hake. Hun har gjort en rekke forskningsintervjuer med barn og unge.

— De fleste er utrolig reflekterte og har klare meninger og tanker om det de ser, forteller forskeren.

Undersøkelser viser at barn søker atspredelse, underholdning og informasjon når de ser på tv.

— De kobler av foran tv-en. Fjernsynet blir som et pustehull og en motkultur mot en organisert hverdag med sterke krav, sier Karin Hake.

Fædrelandsvennen/Bergens Tidende