— De foreløpige hjerneskanningene tyder på at cannabisbrukende schizofrene også har en mer normalisert hjernefunksjon enn andre med schizofreni, forteller førsteamanuensis Else-Marie Løberg ved Det psykologiske fakultet ved UiB til forskning.no.

Løberg tror at hasjrøykerne klarer seg bedre fordi de grunnleggende sett har en mindre nevrologisk sårbarhet, og dermed en annen form for kognitivt sammenbrudd enn andre som utvikler schizofreni.

Siden det ser ut som at cannabis gir psykose ut fra en egen rusrelatert svikt, bør hasjbruk anses som en egen risikofaktor og en annerledes vei til schizofreni, mener Løberg.

— Ikke bare er funnene viktige fordi de bidrar med kunnskap om ulike belastninger og alternative veier til schizofreni. De er også viktige for å gi vitenskapelig støtte til terapeutiske råd. En har for eksempel vitenskapelig grunnlag for å si at mennesker med risiko for psykose eller som er på vei til å gli inn i en psykose, bør holde seg unna cannabis, sier Løberg.

Resultatene ble nylig publisert i Frontiers in Human Neuroscience.