Ifølge VG dreier det seg om en bankremisse på 1,8 millioner kroner som Håkon Schiong mottok 19. januar 2004. Ifølge Tilsynsrådet for advokatvirksomhet var beløpet enten ulovlig unndratt fra konkursboet til Thomas Øye, eller utbytte fra straffbare handlinger.

– Det er ikke grunnlag for å frata meg bevillingen. Det er bekymringsfullt at Bevillingsnemnda treffer en så alvorlig avgjørelse basert på spekulasjoner. Det finnes ingen verifikasjon eller bevis for at de pengene kom fra straffbare forhold, sier Håkon Schiong til VG.

Schiong godtar ikke beslutningen, og vedtaket er stevnet inn for Oslo tingrett. Inntil saken er behandlet, fortsetter Schiong å arbeide som advokat.