— Han som har fått skylden for dette, omkom i brann nummer to når det beviselig var minst fire branner. Det i seg selv er et stort tankekors, sier senioringeniør Håkon Winterseth i Skansen consult til TV 2.

Gruppen har brukt flere hundre timer på å gå gjennom et omfattende etterforskningsmateriale.

— Det er kun brann nummer en og to som er etterforsket tidligere. Brann nummer tre og fire har aldri vært etterforsket, sier senioringeniør Ståle Eilertsen.

Ny begjæring om etterforskning er sendt Riksadvokatens kontor. Førstestatsadvokat Harald Strand sier til TV 2 at materialet er mottatt og at en innstilling bør være klar før jul.