• Store ressurser trenger ikke å føre til mange stemmer ved valg i Norge.

Det sier professor og instituttleder ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Lars Svåsand.

Han peker på at det er ganske klart hva de ulike partiene i Norge står for allerede. Dermed skulle de ikke trenge så store ressurser for å kringkaste sine standpunkt.

— Vi ser en klarere sammenheng mellom ressurser og antall stemmer i land hvor valgene er mer personfokusert, og det ikke er så klart hva de ulike kandidatene står for, sier Svåsand.

Han trekker frem USA som eksempel, hvor to svært store partier med bred profil kjemper om makten.

— I USA finnes det også uavhengige kandidater, som ikke tilhører noe parti. For de blir det ekstra viktig å få frem budskapet sitt, tilføyer Svåsand.

Uansett om man har stort eller lite budsjett, en ting trekker uansett velgere, ifølge professoren:

— Forskning har vist at personlig kontakt mellom politiker og velger kan føre til flere stemmer, sier han.