• De nye satellittene som skal skytes opp truer hele vårt privatliv og setter personvernet i alvorlig fare, mener Unge Venstres leder.

Lars-Henrik Michelsen (24) har med undring og angst lest reportasjene i Bergens Tidende de siste dager om det store satellittprosjektet som også Norge skal delta i. Han er ikke det minste i tvil om at overvåkingssamfunnet vil nå et nytt og mer betenkelig stadium når de tretti satellittene i EUs regi er sendt til værs.

— Jeg reagerer også på passiviteten og den tilsynelatende likegyldigheten blant politikerne. Hvis ikke BT nå hadde skrevet om dette prosjektet, ville det vel ha glidd gjennom beslutningsapparatet på linje med andre EU-direktiver, så å si uten debatt.

Men det er et mønster i dette. Myndighetene er rett og slett for slappe i å sikre personvernet. Det er ikke alt vi ønsker, selv om det er teknologisk mulig, mener Michelsen, som er leder i Norges Unge Venstre.

- Falsk trygghet

Han er for eksempel rystet over at store deler av privatlivet kan bli kartlagt og overvåket, bl.a. ved at våre personbiler får installert apparater som er i direkte kontakt med satellitter.

— Det må da være en privatsak å kjøre hvor man vil uten at «storebror» til enhver tid skal se deg, sier han.

— Har du ikke sans for det gode formålet med satellittene, nemlig å sikre oss bedre mot kriminalitet?

— Jo da, men vi risikerer å skape de gode hensikters tyranni. Prisen vi må betale blir for høy. Vi må ikke glemme at personvernet alltid vil tape når det settes opp mot etterforskningseffektivitet.

— I kampen mot terror vil nok de fleste innbyggerne akseptere en slik utvikling?

— Nei, det er jeg ikke så sikker på. Og det har dessuten vist seg at uansett hvor mye overvåkingsutstyr som tas i bruk, slik vi har sett i London, så er det ingen garanti mot terror. All denne overvåkingen skaper bare en falsk trygghet.

Stemples som «naiv»?

— Er du forberedt på å bli stemplet som naiv når du målbærer slike holdninger som du nå gjør?

— Den risikoen skal jeg ta. Noen må stå oppreist og slå ring om menneskerettigheter som er i fare. Det er trist å konstatere at vi langt på vei har forlatt det frie, åpne samfunnet som er så lovprist. Det er bare så synd at det utenom mitt parti bare er deler av SV som advarer mot disse angrepene på personvernet, sier han.

Lars-Henrik Michelsen er også prinsipielt imot romavlytting, fordi det så lett kan ramme uskyldige. Dessuten protesterer han mot at det skal settes opp 300 nye fotobokser langs veiene, «for det er altfor mange allerede», som han sier.

I tillegg er han sterkt imot at alle som blir idømt fengselsstraff skal havne i DNA-registeret, slik et offentlig utvalg har gått inn for. Det betyr at registeret årlig blir utvidet med 40.000 personer.

— Før eller siden vil det komme konkrete forslag om at alle nordmenn skal inn i et slikt register. Slike tanker er luftet allerede. Det åpner virkelig for dystre perspektiver, sier Michelsen.