— Vi kom til København med lave forventninger, men selv ikke de ble innfridd. All tall og mål for utslippsreduksjoner er tatt ut av avtalen, sier Haltbrekken.

Han understreker at målet om å hindre global oppvarming utover to grader ikke er mulig å nå med det som ligger i avtaleteksten.

— Vi styrer mot minst tre grader, sier den skuffede miljøvernlederen.

Han ser bare ett lyspunkt.

— Det er at punktet om en juridisk bindende avtale i løpet av 2010 kom med i teksten, sier Haltbrekken.

SKUFFET: Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener klimaavtalen er verdiløs. FOTO: ARKIV