• Dette er så hjerteløse og rå handlinger at det er helt klart at de er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, sa Jørn Ree da han leste opp dommen mot Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen.

— Voldtektene og drapene representerer kriminalitet som uten tvil gir 21 år, sa Ree i Kristiansand byrett da han redegjorde for domspremissene.

Fare for nye kriminelle handlinger Byretten mener Andersen og Kristiansen i liten grad virker å ha tatt inn over seg de grufulle handlingene de er dømt for.

— For Kristiansen er det en kvalifisert fare for at han skal begå nye kriminelle handlinger etter endt soning. Han ilegges derfor 10 års sikring, sa Ree.

Andersen fikk ikke sikring fordi retten mener det ikke er en kvalifisert gjentakelsesfare, slik aktor har hevdet det er hvis Andersen på nytt møter en person som Kristiansen.

— Dette er en noe søkt problemstilling, sa Ree.