*Behandlingen av Dag Danielsen og opprørerne i Hordaland var en av årsakene til at Rustøen trakk seg fra sentralstyret i FpU.

— Dagen før sentralstyremøtet i Frp ringte Cathrin meg og fortalte at Sigrun Sangolt Natås og andre i Hordaland hadde bedt henne skrive brev til Frp ledelsen om voldtektssakene, forteller Bård Hoksrud formann i FpU. - Jeg sa at dette var noe hun selv måtte avgjøre. Hun sa at hun ikke var klar for det ennå, sier Hoksrud.

Denne opplysningen setter på nytt søkelyset på Sigrun Sangolt Natås som en av de sentrale aktørene i spillet som førte til Søviknes fall. På sentralstyremøtet i FpU i januar ville Cathrin Rustøen trekke seg. Foruten stort arbeidspress begrunnet hun det med at hun ikke likte måten ledelsen i Frp hadde håndtert nominasjonsprosessen.

— Hun sa at hun syntes partiet sentralt hadde blandet seg for mye opp i nominasjonsprosessen, sier Hoksrud.

Hoksrud hadde på vårparten flere fortrolige samtaler med Rustøen der hun fortalte om en påstått voldtekt.Han var en av dem som stod frem og støttet Cathrin Rustøen like etter at hun gikk på talerstolen på fylkesårsmøtet i Hordaland.Da ledelsen i FpU fikk høre ryktene om at en telemarksjente var voldtatt av Søviknes, ringte et av sentralstyremedlemmene jenten. Telemarksjenten avkreftet overfor det mannlige sentralstyremedlemmet at hun var blitt voldtatt.

— Hun fortalte at Søviknes hadde prøvd seg på henne, men at det ikke var snakk om voldtekt, har dette sentralstyremedlemmet tidligere fortalt Bergens Tidende.