På denne måten ønsker regjeringen å sikre at kvinner lønnes like bra som menn når utdanning og yrkeserfaring er lik.

— Vi går inn for en lovendring som vil bety at vi vil kunne sammenligne på tvers av yrker og tariffområder, sier barne— og familieminister Karita Bekkemellem Orheim til TV 2.

Hvis den nye loven går gjennom i Stortinget, kan det se ut som om landets kvinner kan forberede seg på en pen lønnsøkning.

— Ja, hvis de mener det er en ulik lønn i forhold til et arbeid som skal være av lik verdi, så har man muligheten til å klage sin sak for Likestillingsombudet, sier Bekkemellem Orheim.

NTB