— Jeg frykter for feilkonstruksjoner. I nye bygg som tas i bruk bør man om noen svært få år gå med hjelm, påstår professor Kolbein Bell til Bergens Tidende.

Gjennomsnittet av sivilingeniørene innen bygg kommer ut med karakterer nær strykgrensen i fag som beregner bygningskonstruksjoners styrke og bæreevne.

Rektor er enig

Byggprofessoren er veileder/fagansvarlig for studentene i det sentrale faget konstruksjonsmekanikk ved Norges teknisk-naturvitskaplige universitet (NTNU). Der strøk nylig 52 av 136 byggstudenter.

Gjennomsnittskarakteren ble så svak som 3,9 som er så vidt på riktig side av strykgrensen 4. Nyvalgt rektor, bergenseren Eivind Hiis Hauge, er enig med professor Bell:

— Jeg ville ikke stolt på en byggkonstruksjon som var laget av en 3,9-kandidat.

Alarmen går til byggnæringen

Byggprofessor Bell ringer med alarmklokkene i et notat til bygg- og anleggsbransjen (BA-næringen):

— Fallet i kvalitet på gjennomsnittsstudenten de siste par årene er minst en divisjon (i forhold til den gamle NTH-standarden i Trondheim, red. anm.) heter det i notatet.

— Etter å ha rettet oppgavene til 136 studenter i konstruksjonsmekanikk, er jeg rystet, frustrert og oppgitt over at forfallet er kommet så langt blant gjennomsnittet i studentmassen, sier Bell.

Selve «stå-faget»

Kompetanse i emnet konstruksjonsmekanikk er selve «stå-faget» for et byggverk. Kunnskapen i faget avgjør bokstavelig talt om et bygg skal stå støtt og sikkert eller ikke, f.eks under tung snølast.

Kolbein Bell legger sensuren på bordet:

— Av 136 møtte 132. Av disse strøk 52, ca. 40 prosent. Snittkarakteren for samtlige 136 studenter ble 3,9. Kun tre studenter oppnådde karakter 1,5. De 52 som gikk opp igjen til ny eksamen fikk snittet 4,92, langt dårligere enn strykgrensen. Bare fem av 52 fikk bestått ved andre gangs eksamen.

— Jeg føler det nesten meningsløst å arrangere ny eksamen med slike tilstander, sier Bell.

Når ikke frem

— Har du sagt ifra før du nå varsler BA-næringen?

— Det har jeg gjort flere ganger internt på NTNU.

Men jeg er usikker på om mine advarsler har nådd videre til regjeringskvartal og Stortinget, sier han.

Det er fritt opptak til flere av teknologifakultetene på NTNU. Derfor holder det med dårligste stå-karakter i matte fra 3. klasse videregående skole, for å begynne på et krevende sivilingeniørstudium.

— Den som tier om denne tilstanden, samtykker. Derfor har jeg alarmert byggenæringen, sier Bell.

Han gir følgende karakteristikk av dagens gjennomsnittsstudent ved sitt fakultet:ýHun/han har et snitt i nærheten av strykgrensen 4,0 i de naturvitenskapelige grunnlagsfagene på NTNU, spesielt gjelder det matematikk.

— Dette er ille. Og det kan være farlig. Om få år bør hjelm tas på når man oppholder seg i nyoppførte bygg, hevder han.

ADVARER: – Jeg hadde ikke gjort min plikt dersom jeg ikke varslet samfunnet om forfallet i kvalitet ved NTNU, sier byggprofessor Kolbein Bell.