Det er særlig fremstøtet for å omgjøre fregattavtalen som uroer han. Lund mener at dette kan sette mange arbeidsplasser i fare her i Bergen. Dessuten mener han at SV-kravet om å gå imot bygging av nye MTB-er også vil få konsekvenser for sysselsettingen andre steder.

— Grunnen til at jeg som forsvarspolitiker tar disse utspillene så pass alvorlig, er at Kristin Halvorsen har sagt seg beredt til å redde regjeringen, og da må i så fall partiet få noe igjen for en slik bergingsekspedisjon, sier Lund til bt.no.

Ap har ikke noe ønske om å rokke ved de foreslåtte bevilgningene til Forsvaret, legger han til.