Hauge er svært skuffet over tiltaksanalysen fra Statens forurensningstilsyn.

– Totalt sett har de ikke gjort en fullgod jobb. Igjen ser vi at adekvat metode for økonomiske beregninger ikke blir brukt. SFT beskriver hva kostnadene av de ulike tiltakene er, men sier ingenting om hva man vil spare dersom tiltaket blir iverksatt, sier Hauge.

Han mener rapporten bærer preg av at den er laget av ingeniører, ikke økonomer.

– Jeg er særdeles skuffet, sier Hauge.

Klimarådgiver Audun Rosland er ikke enig i at SFT har gjort en dårlig jobb med analysen.

– Vi bruker velkjent metodikk, som SFT har brukt lenge, sier Rosland.

Han er imidlertid åpen for å høre på Bellonas synspunkter.

– Vi ønsker å ha et møte med Bellona så snart som mulig, slik at vi får høre deres synspunkter. Vi planlegger også å få analysen ut på høring. Noe av hensikten med analysen er å få inn synspunkter fra ulike ståsteder, sier Rosland.