• Det kan se ut som om SAS-ledelsen ikke lenger er i stand til å lede selskapet. Vi skal derfor takke Vårherre for at vi fikk Norwegian! sier Venstres leder Lars Sponheim.

Han mener at regjeringen, på statsrådsnivå, må sette alle krefter inn på å megle i konflikten. Sponheim forutsetter at samferdselsministeren alt har lagt et betydelig «myndighetspress», som han sier, på ledelsen i SAS.

Han vil foreløpig ikke rette noen klar kritikk mot regjeringen. Men fra nå av venter han at presset blir så sterkt at det blir slutt på konflikten så å si omgående, for «timeglasset er i ferd med å renne ut».

Venstres medlem i næringskomiteen, Gunn Berit Gjerde, vil også ha svar på hva regjeringen kan gjøre for å sikre at flere flyselskap etablerer seg på norske innenlandsruter.

Vil satse mer på toget

SVs representant i transportkomiteen, Hallgeir Langeland, vil ikke ta stilling til hvem som er syndebukk i flykonflikten, men registrerer pilotenes påstand om at motparten har begått avtalebrudd.

— Den viktigste lærdom av denne konflikten må være at vi satser enda mer på jernbanedriften, slik at det kan bli mer attraktivt å velge tog fremfor fly, bl.a. mellom Bergen og Oslo, sier han.

Brudd på vilkår?

— Det er et stort spørsmål om kanselleringene nå har fått et slikt omfang at det bryter med de vilkårene SAS Braathens er forpliktet til for å drive flyvirksomhet, sier stortingsrepresentant Lars Peder Brekk (Sp) til Bergens Tidende.

Brekk er både nestleder i Senterpartiet og leder i Stortingets næringskomité. Som partifelle av Liv Signe Navarsete har han tett kontakt med henne i denne konflikten.

Lars Peder Brekk mener uansett at SAS må stilles til ansvar, på en eller annen måte. Men på kort sikt er det likevel lite myndighetene kan foreta seg konkret for å få slutt på SAS-konflikten.