• Jeg er rystet over saksbehandlingen i UDI og Utlendingsnemnda, sier advokat Knut Mannsåker til Bergens Tidende etter at en mann fra Montenegro er blitt sendt ut av Norge, mens hans fraskilte kone og fire barn får bli i Norge.

AUDUN STØLÅS

De fem har bodd på asylmottaket på Breistein i Bergen.

— Dersom mannen fortsatt hadde vært gift med moren til barna ville han selvfølgelig fått oppholdstillatelse. Men også nå har han rett på opphold på grunn av sin samværsrett med barna. Men UDI ville ikke ta seg tid til å vurdere en slik sak om familiegjenforening, sier Mannsåker.

Han vil fortsette å arbeide for at mannen kan få opphold i Norge begrunnet i familiegjenforening.

— Men jeg frykter for at vi da vil bli møtt med at han er utsendt på statens bekostning og at han ikke har betalt sin gjeld til staten, noe han ikke har økonomisk mulighet til, sier advokat Knut Mannsåker.