– Dette er den største endringen av blåreseptordningen siden den ble opprettet i 1953, og hver eneste av de 12 millioner blåreseptene som ekspederes årlig vil bli berørt. Hensikten er å gjøre det tydeligere hvilken bruk av medisiner fellesskapet skal betale for, sier hun.

Kontroller utført av NAV viser at det gamle regelverket har vært vanskelig å finne frem i. Resultatet er blitt at noen har fått blå resept når de ikke skulle hatt det, mens andre ikke har fått det selv om de har hatt krav på det.