– Nesten alle undersøkelser som konkluderer med at skoletiltak mot rusmiddelbruk gir effekt, er blitt utført av forskere som har evaluert sine egne forebyggingsprogrammer, sier forsker Hilde Pape ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) til forskning.no.

– Enkelte har også hatt økonomiske interesser av å dokumentere at tiltaket deres er virkningsfullt, sier Pape. Hun har forskning på alkohol— og narkotikabruk blant ungdom som en av sine spesialiteter.

En gjennomgang av studiene bak suksesshistoriene avslører det nettstedet omtaler som «tvilsom forskning». Det dreier seg blant annet om manøvre som gir økt sannsynlighet for å vise gunstige virkninger, og om å underslå funn som peker i negativ retning.

I tillegg påpeker Pape at flere av de tilsynelatende vellykkede tiltakene har blitt gjennomført under langt gunstigere forhold enn man kan oppnå i praksis.

SIRUS-forskeren mener skolen er bedre tjent med å styrke den faktaorienterte undervisningen, fremfor å jobbe mot det hun mener er et urealistisk mål om å begrense ungdommenes bruk av rusmidler.