En tredel av de innsatte i fengselet er russere. Det er særlig at de fengselsansatte ikke forstår hva russerne snakker om, som oppfattes problematisk.

— Det føles ekkelt ikke å vite hva de snakker om seg imellom. Russiske innsatte er disiplinerte og høflige, men egentlig kan de diskutere hvordan de skal rømme, uten at vi forstår hva som er i ferd med å skje.

Det er også umulig å kontrollere brev eller avlytte telefonsamtaler om det skulle være nødvendig, sier inspektør Sigurd Korvanen til Aftenposten.

På det meste har 12 russere vært inne til soning ved Vardø fengsel samtidig.

(NTB)