Hanssen sier det er mange åpenbare svakheter i norsk rusomsorg og viser til manglende behandlingsplasser og boliger, for dårlig oppfølging etter at man er skrevet ut av institusjon, dårlig samarbeid mellom stat og kommune, og for lite fritids— og arbeidstilbud til pasienter som får metadon og Subutex.

– Rusomsorgen henger ikke sammen. Dette er et medmenneskelig problem som gir mye lidelse, sier Hanssen til Dagsavisen.

Han viser til at flere rusmisbrukere har en helsetilstand som han kaller «helt forferdelig».

– De har det jævlig, sier helseministeren.

Hanssen sier at rusmisbrukere er blitt den aller mest forsømte gruppen i Helse-Norge.

– Rusfeltet er et umodent fagfelt der vi er langt unna å ha det helhetlige tilbudet vi ønsker oss, sier Hanssen. Han gjør det samtidig klart at han er ansvarlig for rusmisbrukere som ønsker behandling, og han er glad for at stasjonssjef Kåre Stølen på Grønland politistasjon i Oslo nå har reist debatten om at rusmisbrukere er syke mennesker som trenger hjelp, ikke fengsel.

Hanssen vil ha en forbedring på alle felt i russektoren, men prioriterer behovet for flere behandlingsplasser. Det blir mer penger til russektoren neste år, og enda mer året etter, og Hanssen stiller seg positiv til et forslag fra Stølen og politidirektør Ingelin Killengreen om å tilby rusavhengige behandling med en gang de pågripes av politiet.

Hva mener du om Hanssens utspill? Diskuter saken her.

SCANPIX