På forhånd hadde skeptikerne trodd at røykeloven ville bli døden for utelivsbransjen i kalde nord. Slik har det ikke gått i det hele tatt. Nå kan de gode resultatene i Norge føre til at også andre land innfører Norges strenge røykelov.

Går like mye ut

— Vi ser at folk går like mye ut som før. Omsetningen i restaurantbransjen er omtrent den samme og både gjester og ansatte er fornøyde med loven, sier Karl Erik Lund, forskningsleder i Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)

I den ferske rapporten har Sirus sett på konsekvenser for omsetning, besøksfrekvens, trivsel og etterlevelse.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at røykeloven ikke har ført til noen av de negative konsekvensene som skeptikerne fryktet på forhånd.

Resultatene fra rapporten:

  • Evalueringen har vist at innberettet merverdiavgift fra serveringsbransjen (restaurant, pub & bar) til fylkesskattekontorene gikk tilbake 0,8 % de første 12 månedene etter lovendringen sammenliknet med samme periode året før.

— Dette er en minimal nedgang i en bransje hvor det som kjent går opp og ned, sier Lund til bt.no.

  • Antallet konkursbegjæringer økte moderat i de to første kvartaler etter lovendringen, for så å gå ned.

Dette gjaldt spesielt brune kneiper og utesteder i annen etasje, uten mulighet for utgang på gateplan.

Økningen i konkursene den første tiden, kan også skyldes en overetablering i bransjen rett før loven ble vedtatt, sier Lund til bt.no.

  • En undersøkelse blant ansatte i bransjen viser at til sammen 70 % mente lovendringen hadde ført til ingen eller små endringer i besøksfrekvens på deres arbeidsplass.
  • Kundene er heller ikke så rasende sinte på røykeloven som mange var i starten. Andelen røykere som er positive til røykeloven er stigende. I dag er 50 prosent av røykerne positive til røykeloven.
  • Før røykeloven viste en spørreundersøkelse at 69 prosent av gjestene på puber og barer trodde trivselen deres ville bli redusert etter loven. Etter røykeloven er det dette tallet sunket til 32 prosent.
  • Etterlevingen av røykeloven har også vist seg å være god. Kun tre prosent av dem som går fast på pub og bar har meldt om håndhevningsproblemer. For restaurantgjester er tallet to prosent. De ansatte i bransjen rapporterte om færre ubehagelige episoder og bedre etterlevelse av ordningen med total røykfrihet enn hva de hadde erfart med røykeforbudssonene.

Forskningsleder Karl Erik Lund oppsummerer med at røykeloven har gått fra å være en kontroversiell lov, til å bli en lov som godtas av stadig flere.

— På sikt vil røyking bli avnormalisert, sier Lund til bt.no.

Overraskede utlendinger

Lund synes ikke noen av resultatene i rapporten er overraskende.

— Den bare bekrefter de vi lenge har visst. De som kommer til å bli overrasket er utlendingene. De vil lese resultatene, og muligheten for at andre land også innfører røykeforbud er større, sier Lund til bt.no.

Han skal selv holde flere foredrag i nærmeste fremtid om røykelovens resultater i Norge.

— Vi skal til USA, Island og Sverige for å fortelle om de gode resultatene, sier Lund.

Har du noe du kan si om Dagfinn Høybråten?

— Loven har vært meget heldig for ham, men det vet han jo selv også. Han bruker jo loven for å trekke velgere, sier Lund.

Les hele rapporten fra Sirus her