Hvert fjerde sted med uteservering i Oslo bryter røykeloven. Av 40 kontrollerte serveringssteder har ti bygget inn uteserveringen slik at ute rett og er blitt inne.

Etter at røykeloven trådte i kraft 1. juni 2004 og fortvilelsen bredte seg hos mange, har kreativiteten blant serveringsstedene tatt over. Og da litt i overkant. Nå har forholdene ute rett og slett blitt for gode, mener Arbeidstilsynet.

Loven krever at røykeplasser utendørs sikres tilfredsstillende luftgjennomstrømming. Det må heller ikke sive røyk fra uteserveringen inn i lokalene. Her blir det syndet, ifølge Arbeidstilsynet.