Det har vær hamret og jamret i dagevis om at alle løftene fra i fjor og økningene i folketrygdutbetalingene gjør at overskuddet fra Oljefondet er bundet opp på forhånd. Men så ille er det ikke, sier Foss.

— Det er rom for økte utgifter. Men alt med måte, legger han til. Finansministeren er hovedpersonen på budsjettkonferansen.

— Jeg skal nok holde et lite foredrag, sier Foss før han toger inn til de andre statsrådene iført den tradisjonelle busserullen.

— Hva er den største utfordringen?

— Å utforme et budsjett som har økonomisk helhet, som er tilpasset en økonomi med høyt press. Vi har fått advarsler fra Det internasjonale pengefondet om at vi står i fare for å bruke for mye, og det kan skvise konkurranseutsatt industri ut av landet.

— Kunsten er å balansere budsjettet slik at det ikke skviser konkurranseutsatt industri og heller ikke øker renten, sier Foss.

Avgifter

Det norske avgiftsnivået er blitt tema etter at Ap varslet at de ønsket harmonisering til EU-nivå. Men KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland varslet lørdag at partiet ikke har sans for å senke norske alkoholavgifter så radikalt av hensyn til folkehelsen.

— Uenigheten mellom Høyre og KrF på dette området er ikke av ny dato. På lang sikt vil det være vanskelig å opprettholde en så stor avstand i avgiftsnivået som tilfellet er. Jeg har registrert at også Ap mener dette nå.

— Her må vi nok regne med at det vil skje en avklaring, og det er jo ganske klart hvor flertallet ligger ettersom Frp har vært for hele tiden, sier finansministeren.

Sjelesorg

Bondevik er blant dem som sier det er lite handlingsrom. Han gjentar standardsetningen om at man drar med seg 9 milliarder i skatte- og avgiftslette til neste års budsjett. Sammen med en økning på 6 milliarder i økte pensjonsutbetaling, gjør det at avkastningen på Oljefondet er spist opp.

Det må kuttes. Spørsmålet er hvor.

— Noen statsråder vil nok gråte litt. Det har skjedd før. Min oppgave er å dempe smerten. Det er godt med erfaring i sjelesorg, sier Bondevik.

Tre statsråder var ikke til stede da konferansen åpnet: olje- og energiminister Einar Steensnæs fortsatte feiringen av 60-årsdagen, kulturminister Valgerd Svarstad Haugland deltok i innsettelsen av ny biskop nordpå og forsvarsminister Kristin Krohn Devold skulle komme etter i egen bil.

Bondevik ble minnet om at det er avgitt mange løfter på Halvorsbøle som aldri er blitt holdt. Full barnehagedekning for eksempel.

— Ja, men Sem-erklæringen har et fireårsperspektiv. Vi har så vidt begynt, svarer Bondevik.

(NTB)