• Kjell Inge Røkkes båtførersertifikat skulle vært inndratt øyeblikkelig etter at det ble oppdaget at det ble utstedt på falskt grunnlag, sier avdelingsleder Bjørn Haave i Norsk Sjøoffisersforbund.

Haave er også medlem av Rådet for maritime sertifikater. Han sier at han har reagert kraftig på at Røkke ikke er blitt fratatt sitt sertifikat etter det som er avdekket.

— Dersom en kaptein i den norske handelsflåten hadde hatt et sertifikat som var blitt utstedt på falskt grunnlag, ville han umiddelbart ha blitt fratatt sertifikatet. Dette hadde skjedd bare på mistanken, slik det også skjer med et bilsertifikat. Hvis etterforskningen hadde vist at sertifikatet virkelig var utstedt på falske premisser, ville en norsk skipsfører i handelsflåten blitt fratatt sertifikatet permanent og i tillegg fått en bot, sier Haave.

Når Kjell Inge Røkke ikke er blitt fratatt sitt skipsførersertifikat, regner jeg med at han fortsatt kan føre de båter som sertifikatet gjelder for, sier Bjørn Haave.

REAGERER: Bjørn Haave har reagert kraftig på at Kjell Inge Røkke ikke er blitt fratatt sitt sertifikat etter det som er avdekket.