Dette skriver Aftenposten. Kompromisset går ifølge avisen ut på at Sponheim fortsetter som partileder i to år til, mens Olaf Thommessen blir nestleder samtidig som han får en statsrådspost.

I dag kommer Sponheim hjem fra India og drar nokså direkte i møte med den valgkomiteen han har mot seg. Han har overraskende nok invitert 1. nestleder Trine Skei Grande og «kronprinsen» Olaf Thommessen med seg til det som i utgangspunktet kun skulle være et møte mellom ham og valgkomiteen.

De tre skal ha blitt enige om følgende strategi som vil bli lagt fram for valgkomiteen:

Sponheim tar to nye år som partileder, og trekker seg i 2006. Thommessen blir nestleder og lanseres som den neste partileder. Han skaffes tung politisk erfaring, trolig gjennom en statsrådspost. Sponheim fortsetter i Regjeringens underutvalg.

Dersom ikke valgkomiteen går med på dette, er det lite trolig at Sponheim vil trekke seg som partileder.

Olaf Thommessen.
Lars Sponheim.