I 2007 skrev BT at flere sykehus på Østlandet i årevis hadde fått blod fra en syfilissmittet blodgiver. Blodbanken visste om det, men varslet ikke Helsedirektoratet.

I fjor undersøkte Statens Helsetilsyn 14 av Norges blodbanker, og resultatene viser at kontrollen svikter mange steder.

«I de fleste tilsynene ble det avdekket mangelfulle avtaler og/eller prosedyrer som skal sikre rett kvalitet på smittetestingen av blodgivere. I tillegg ble det hos nesten halvparten påvist mangler i prosedyrene som skal sikre at eventuelt virusinfisert blod ikke blir gitt til pasient», skriver Helsetilsynet i en fersk rapport.

— Vi er overrasket over resultatene fordi vi på forhånd visste at det er en svært god sikkerhetskultur ved blodbankene, sier helsedirektør Lars E. Hanssen til bt.no.

Fare for svikt Sannsynligheten for svikt er høy, konkluderer tilsynet:

  • Risikoblodgivere kan slippe gjennom utsilingskontrollen.
  • Virustestene kan ha for dårlig kvalitet.
  • Det er fare for at virussykdommer overføres fra blodgiver til pasient.Halvparten av de undersøkte blodbankene sikrer ikke at blodet holder rett temperatur ved transport. Det kan føre til bakterievekst og blodforgiftning hos pasienten, påpeker Helsetilsynet.

Tilsynet mener også at identitetssikring av blodet fungerer for dårlig i mer enn halvparten av blodbankene.

Hvis denne kontrollen svikter både i banken og ved de kliniske avdelingene, risikerer man at feil blodtype kan bli gitt til pasienten.

«Det kan i verste fall få dramatisk og dødelig utgang for pasienten», skriver tilsynet.

Flere ting må svikte

De undersøkte helseforetakene har fått påbud om å rette opp i manglene.

Til tross for advarslene mener Helsetilsynet at blodbankene er preget av en god sikkerhetskultur. Helsedirektør Hanssen mener at nordmenn ikke skal være redd for å ta imot blod.

— Flere ting må svikte samtidig for at det skal gå galt, sier Hanssen.

Helse Førde er blant foretakene som har blitt undersøkt. Avvikene Statens Helsetilsyn fant der, var ikke av de alvorligste. Like fullt konkluderer Helsetilsynet med at samarbeidet med de mikrobiologiske avdelingene og blodbanken er for dårlig, og at det øker risikoen for smitteoverføring.

Helse Førde har nå rettet opp i forholdene.

Ingen helseforetak i Hordaland ble undersøkt i fjor. Deres tur kommer i år.

— Vi har laget denne rapporten halvveis, også for å si «nåde dere» til dem som får besøk nå og ikke har ordnet opp, sier Hanssen.

Les hele Helsetilsynets rapport! | Les tilsynsrapportene!

HÅVARD BJELLAND (ARKIV)