— Det koster mye mer å behandle folk med høyt blodtrykk og høy kolesterol, enn å få folk til å slutte å røyke. Det sier Sjur Humerselt, avdelingsoverlege på lungeavdelingen på Aker sykehus.

De som skal holde røykeavvenningskurs må virkelig brenne for det. Tålmodigheten blir satt på prøve. Bare to av ti som forsøker å slutte, klarer det. 30 prosent klarer å redusere røykingen noe, mens halvparten fortsetter som før. Det viser Humerselts forskning på røykestopp.

— En må være entusiastisk og sinnssykt naiv optimist for å holde på med dette.

Humerselt støtter ildsjeler som Åserud.

Motivasjon avgjørende

— Hvordan kan man klare å slutte å røyke?

— Det er jo 1000-kronersspørsmålet, men det viktigste er at pasienten må innse at han må slutte. Det er vanskelig å motivere umotiverte mennesker.

Overlegen er positiv til statlig subsidierte røykeavvenningskurs, men vil sette krav.

— Det er meningsløst å sette i gang dyre programmer for umotiverte røykere. Det har null effekt.

Den mest brutale måten å motivere til røykeslutt, er å oppleve et akutt hjerteinfarkt. Av akutte hjertepasienter klarer mellom 30-50 prosent å stumpe røyken. Blant pasienter med kroniske sykdommer er motivasjonen mye dårligere, ifølge lungespesialisten.

- Det nytter

— Vi vet at det nytter, sier Inger-Johanne Haaland Wang, assisterende avdelingssjef på lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.

Hun snakker om røykeavveningskursene som sykehuset har tilbedt siden 2000. De fleste deltakerne betaler kursene selv. En del arbeidsplasser, Haukeland inkludert, betaler kurs for sine ansatte hvis de er røykfrie etter et år.