• Allerede for 20 år siden ventet vi på USA, konstaterer Bernarditas Muller, koordinator for G77-landene og Kina i klimaforhandlingene.

Ved et bord på plenen utenfor forhandlingslokalet i Cancun, diskuterer og ler Bernarditas Muller og Philip M. Gwage hjertelig sammen.

Tordner løs

Etter å ha spurt hva de mener må til for å løse klimaproblemet, blir jeg invitert bort til bordet deres.Plutselig tordner den filippinske kvinnen løs: Mot rike lands krav om måling, kontroll og overvåking av utslippene i u-land. Intens, fokusert og klar.

Hun og Philip M. Gwage fra Uganda er provosert av at rike land stiller det de mener er urimelige krav, og legger byrder på fattige land, for å bøte på et problem som rike land har skapt.

Bernarditas blir omtalt som «dragekvinnen» i forhandlingene. Fattige land ser henne som en heltemodig forsvarer av sine rettigheter, mens rike land mener hun holder tilbake en avtale, skriver The Guardian.

Selv sier Bernarditas Muller at løsningen ligger i Klimakonvensjonen som ble signert i 1992. Her står det at alle land er forpliktet, men at de rike har et særskilt ansvar. Land som ikke er interesserte i å bidra til en klimaløsning, blokkerer nå for de andre, mener hun.

- Bortkastet tid

Samtidig dør allerede mennesker i fattige land som følge av klimaendringene, av tørke, flom og matmangel på grunn av ekstremvær.

— Er ikke menneskeliv like mye verdt, uansett hvor livet går tapt, spør Bernarditas inntrengende.

— Konferansene som denne, er bortkastet tid, legger Gwage til. Han sier rike land må skifte syn på pengene til klimatilpassing og tiltak i utviklingsland.

— De tenker at de gir oss penger som veldedighet, men dette er feil. Pengene er forpliktelser på grunn av at rike land har skapt et problem som de selv har ansvaret for å rydde opp i, sier Philip. Han krever at rike land får opp takten for å redusere sine utslipp.

— Fattige land lider på grunn av et problem som vi ikke selv har skapt, legger Bernarditas til.

— Vi skal arbeide sammen for å løse klimaproblemet, og vil absolutt ikke gjøre de samme feilen som rike land har gjort. Derfor er det så viktig at rike land bidrar med utslippsvennlig teknologi og finansiering, understreker de to veteranene i klimadiplomatiet.