— Vi kan endre Russland gjennom rettssalen, men vi må være ytterst profesjonelle. Våre seire vil på sikt legge føringer for politikken, sier Raftoprisvinner Pavel Tsjikov.

Han leder menneskerettighetsorganisasjonen Agora, som forsvarer russiske menneskerettighetsaktivister i rettsvesenet. Organisasjonen ble i dag tildelt Raftoprisen for 2014. Organisasjonen består av 35 advokater og har kontorer i Moskva, St. Petersburg og flere byer i Sibir.

Prispengene på 20.000 dollar har Agora sagt nei til, for å rette fokuset mot myndighetenes behandling av menneskerettighetsorganisasjoner, forteller han.

— Det er ikke forbudt for oss å motta pengene, men myndighetene har gjort det klart at det følger ubehagelige hendelser hvis vi gjør det, sier Tsjikov.

Kjemper mot «telefonrett»

Tsjikov har stor tro på arbeidet Agora fører for menneskerettighetene i russiske rettsaler. De kjemper derimot mot et korrupt system.

— I Russland snakker vi om telefonrett. Korrupsjon i det russiske rettsystem er ikke pengeoverføringer, men «veiledning» fra Kreml til dommerne i den enkelte sak.

Det trenger derimot ikke bety tap i hver rettsak, påpeker Tsjikov.

— Det er mulig å vinne rettssaker i Russland. Man må sette dommeren i en situasjon der vedkommende ikke kan gjøre annet enn å være enige med oss, sier Tsjikov.

Stolt av arbeidet

— Man må være svært god i rettslige spørsmål for å vinne saker i slike omgivelser. Vi kan fortsatt gjøre vårt juridiske arbeid, og det er jeg svært stolt av.

Når Agora vinner rettsaker, kan det endre Russland, mener Tsjikov.

— Hvis man kan forbedre juridiske systemet, vil det være svært vanskelig for myndighetene å ta det tilbake dit de vil.

- Sloss mot trakassering

— Jeg har jobbet med dette i femten år. Det har vært mange trusler gjennom årene. Vi har blitt angrepet, rettsforfulgt og hatt et dusin ulike hendelser med med politiet, skattemyndigheter og andre.

Det har ikke påvirket motivasjonen, sier Tsjikov.

— Vi kjemper foreløpig mot at myndighetene har utnevnt oss til utenlandske agenter. Første høring i rettsalen er 29. september.

Agoras stempel som utenlandske agenter begrenser mulighetene for organisasjonen til å motta midler fra utlandet, pålegger store informasjonskrav med strafferamme på tre år ved brudd og legger bånd på Agoras muligheter til å uttale seg i den offentlige debatten.