Det var representanter fra Amnesty International som uttalte at rettsaken nå var i gang. Organisasjonen hadde fått opplysninger fra Bergs advokat, men denne utviklingen er altså ukjent for norske myndigheter.

Den norske ambassaden i Nepal har snakket med Bergs advokat, og han kjenner ikke til at rettssaken mot Berg har startet allerede nå, to til seks måneder tidligere enn det nepalske myndigheter har antydet.

Avdelingsdirektør i UDs konsulatseksjon, Thorbjørn Holte, sier til BTs nettavis at UD snakket med den norske ambassaden i dag, kl. 12 nepalsk tid. De hadde ingen opplysninger som bekreftet at rettssaken var i gang.

Den norske ambassaden har heller ikke fått noen opplysninger om at Berg er overflyttet til landsbyen der rettssaken skal gå.

fakta/ Berg-saken

  • Pågrepet 29. oktober sammen med den indiske pastoren Timothi Rai (40) og to lokale nepalesere i landsbyen Rajbiraj i Sørøst-Nepal. Inderen møtte Berg tilfeldig i dyreparken i Katmandu, og inviterte ham med til landsbyen. Berg hevder han selv bare var passiv deltaker under et kristent møte.
  • Tiltalen gjelder forsøk på å omvende personer fra hinduismen til kristendom gjennom misjonsvirksomhet, bestikkelser på 40.000 rupier (5000 kroner) og kristelig litteratur. Tiltalen har en samlet strafferamme på tre års fengsel. Dersom hinduer påviselig hadde forlatt sin religion, ville strafferammen blitt doblet. Tradisjonell misjonsvirksomhet er forbudt i Nepal.
  • Berg sier han er utsatt for fabrikkerte bevis og falske anklager. Han er nektet løslatelse mot kausjon, under henvisning til den høye strafferammen og at han er utlending. Saken kommer dermed opp i landsbyen Rajbiraj om 2-6 måneder.
  • Berg tilhører menigheten Levende Ord i Bergen, og dro på en tremåneders misjonsreise til Nepal etter privat initiativ. Norske myndigheter arbeider for løslatelse. Amnesty International vurderer å gjøre ham til den første, norske samvittighetsfangen.
Amnesty melder at saken mot Trond BErg fra Bergen allerede er i gang. (FOTO: JAN M. LILLEBØ)