• Dommen er i samsvar med hva Lars Grønnerød har fortalt, og den rollen han har hatt, sier hans forsvarer Steinar Wiik Sørvik.

ARNE COLLIANDER

Han var den eneste av de fire tiltaltes forsvarere som hadde grunn til å glise bredt etter domsavsigelsen. Grønnerød ble dømt til to og et halvt års fengsel, mot aktors påstand om 21 år. Stein Wiik Sørvik unnet seg en fet sigar etter triumfen,

– Dette var som et spydkast som fløt godt i luften, men ikke fløt fullt så langt som det kunne ha gjort, sa han.

Lars Grønnerød ble dømt for uaktsom medvirkning til trippeldrapet, en langt mildere straffeparagraf enn han stod tiltalt for.

43-åringen var den eneste som ikke var til stede i rettssalen da dommen ble lest opp. Han satt hjemme og så alt på tv.

– Han ville unngå alt styret med tv-kameraer og slikt, forklarer advokat Steinar Wiik Sørvik.

Han er glad for at retten la vekt på troverdigheten til Grønnerød i denne saken.

– Retten har dømt ham i samsvar med hva Lars fortalte til politiet allerede 13. juni for to år siden, dagen etter at han ble pågrepet og siktet, sier Steinar Wiik Sørvik.

Nå skal han og Lars Grønnerød sette seg ned og lese dommen, før de bestemmer seg for om den skal ankes.

– Jeg mener at den paragrafen han er dømt etter, ikke skal medføre straffansvar, sier Wiik Sørvik.