Hallén vil nødig polemisere mot professorene fra de to forskningsinstiuttetene nå.

— Saken er til behandling i vårt uavhengige klageutvalg, som skal komme med en endelig uttalelse i slutten av januar. Men mitt utgangspunkt er at søknaden er behandlet i tråd med det opplegg som ble bestemt for midlene som skulle brukes i forbindelse med polaråret, sier han.

— Men det er sterke beskyldninger om både mistillit og inhabilitet?

— Ja, det er det. Spørsmålet om inhabilitet er behandlet av vårt eget interne habilitetsutvalg som ikke fant noe å utsette. Men også det spørsmålet skal vurderes av klageutvalget, som selvsagt kan komme til en annen konklusjon.

— Er hver enkelt forskningsmodul behandlet hver for seg, slik det står i utlysningsteksten at de skal, eller er de ikke?

— Jeg ønsker ikke å gå tett inn i saksgangen nå ettersom den er til behandling i klageutvalget. Men det er helt klart et stridspunkt hva dette innebærer. Hvert prosjekt er selvsagt vurdert av oss.

— Instituttene sier de har fått brev fra dere i etterkant om at de ikke burde fulgt utlysningstekstens oppfordring om å samle småprosjekter i en stor fellessøknad?

— Jeg tror ikke brevet kan tolkes slik. Det ble oppfordret til å samle søknader, men det har ikke vært et absolutt krav.

— De hevder også at søknaden ikke er behandlet av kompetente fagfolk?

— Vi bruker alltid fageksperter og fagkomiteer som samlet vurderer alle søknader. Det vil alltid kunne være en diskusjon om rette kompetanse er brukt. Dette er et skjønnsspørsmål, sier Hallén.

— Kan man etter ditt skjønn rett og slett slå fast at denne gangen var ikke søknadene fra disse instituttene gode nok, eller ble de avslått fordi prosjektet var for stort og kostbart?

— Prosjektet nådde ikke opp denne gangen. Men instituttene består av et fagmiljø med normalt meget stort gjennomslag som får betydelig midler fra Forskningsrådet. Ingen betviler deres kompetanse, sier Arvid Hallén.