Som Høyres parlamentariske leder har Nilsen i senere tid hatt en rekke møter og samtaler med Carl I. Hagen for å finne en løsning på budsjettstriden i Stortinget. Nilsen har vært regjeringens viktigste strateg i Stortinget i dette budsjettdramaet.

Han lyktes ikke, og er innstilt på at saken settes på spissen i form av kabinettsspørsmål i løpet av dagen. Askøypolitikeren ser ikke på det som noe nederlag, og heller ikke som noe tvilsomt maktmiddel fra regjeringens side.

– Et naturlig redskap

— Å stille kabinettsspørsmål er en del av det parlamentariske system. Når vi først har et slikt redskap, er det naturlig å bruke det i situasjoner som denne, sier han til Bergens Tidende.

Nilsen hevder videre at det på dette stadiet ikke er mer å gi fra regjeringens side til Frp, og han begrunner det slik:

— Husk at Stortinget så sent som i vår vedtok den såkalte handlingsregelen for bruk av oljefondet. Hvis vi bare et halvt år etterpå skulle neglisjere den og bruke enda mer penger, ville det skapt uro og undring, og dermed føre til renteøkning.

Utrivelig julegave

— Er du med andre ord helt overbevist om at renten ville gå opp hvis dere ga mer etter for Frp?

— Jeg må nok svare ja på det. Jeg ville heller ikke ta sjansen på at det skulle komme beskjed fra bankene om en renteøkning før jul. Det ville være en lite trivelig julegave å få, ikke minst for de unge som sliter i etableringsfasen, sier Nilsen.

Spilt på flere hester?

— Har Carl I. Hagen vært vrien og vanskelig?

— Nei, slett ikke. Jeg har hatt jevnlig kontakt med ham, og om Hagen kan jeg bare si at han er ryddig og grei. Men den politiske avstanden var dessverre for stor til at vi kom frem til et kompromiss.

— Det er antydet i det politiske miljø at du har forsøkt å spille på flere hester i Frp for å finne en løsning?

— Det er så galt som det kan bli, og for meg ville en slik fremgangsmåte vært helt fremmed. Det er utelukkende Carl I. Hagen jeg har hatt med å gjøre i Frp i denne forbindelse, sier Oddvard Nilsen.