Mandag presenterte BKK planer for et gasskraftverk i Bergens-regionen. Energipolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen i Frp gir full støtte til prosjektet.

— Til forskjell fra de andre partiene mener vi at gasskraftverk må kunne bygges uten krav om CO2-rensing fra dag én. Ingen andre land stiller krav om slik rensing, men i EU inngår de i klimakvotesystemet. Slik bør det også være i Norge, sier Solvik-Olsen til BT.

Han mener landbaserte gasskraftverk uten rensing av klimagassen uansett er langt mer effektive og miljøvennlige enn gasskraftverkene på norske oljeplattformer. Planen er at installasjonene skal elektrifiseres med strøm fra BKK-gasskraftverket.

— Da bør man forsøke å fremskynde gasskraftverk på land, og ikke stille så strenge teknologikrav at energiselskapene sier det er uaktuelt å bygge, sier stortingsrepresentanten. Han mener ingen utbyggere tør ta den økonomiske og teknologiske risikoen med å bygge gasskraftverk med CO2-håndtering fra første driftsdag.

— CO2-rensing er ikke kommersielt tilgjengelig i dag. I så fall hadde jo ikke regjeringen trengt å kalle Kårstø for et pilotprosjekt innen CO2-rensing, sier han.

Frp har fremmet forslag i Stortinget om at staten skal ta alle CO2-rensekostnader utover klimakvotekostnadene dersom det ble stilt krav om rensing på gasskraftverk.