Marius Dalen, som er ansvarlig for fisk og havbruk hos Bellona, synes oppdrettsnæringen har vært for opptatt av hva en rensing av laksefôret vil koste, i stedet for å se på hva den kan tjene i form av bedre omdømme på en kraftig reduksjon av mengden miljøgifter i oppdrettslaks.

Dalen drar ikke Mattilsynets vurderinger av helserisiko kontra helsegevinst ved å spise oppdrettslaks i tvil. Men han ønsker et lavest mulig innhold av miljøgifter og forsøker å overbevise oppdrettsnæringen om at det ikke lønner seg stadig å skulle forsvare seg i debatten om miljøgifter i laks.

— Alle blir jo skeptiske hvis de hører at det er miljøgifter i fisken, sier Dalen.