• Det hjelper ikke å utvide garantirammene, når problemene med Eksportfinans ikke er løst. Det sier Torbjørn Hansen (H) om milliardpakken regjeringen la frem i går.

Da ble det foreslått å øke rammene for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) med 50 milliarder kroner, til samlet 110 milliarder kroner. Også Innovasjon Norge, som håndterer småbedrifter, får utvidet sine rammer med én milliard kroner

— Det er vel og bra, det støtter vi. Men det koster ikke regjeringen stort å utvide noen rammer, når de ikke kan brukes. Problemet for verftsindustrien og andre som lever av å selge til utlandet, er at den viktige långiveren Eksportfinans, ikke fungerer. Før det skjer, er vi like langt, sier Høyres mann i Stortingets næringskomité.

- Kommer

Men både statsminister Jens Stoltenberg og næringsminister Sylvia Brustad sa i går at en løsning for Eksportfinans ligger i løypen. Om få dager tror de den er på plass.

Det har de sagt i en uke nå.

I motsetning til i GIEK og Innovasjon Norge, så er ikke Eksportfinans helt statseid. Staten eier bare 15 prosent av aksjene, og det gjelder helt andre regler, også internasjonalt, for håndteringen av en slik institusjon.

Da BT etter pressekonferansen i går spurte hva som er problemet, fikk vi bare ulne svar.

— Vi har internasjonale hensyn å ta, svarte en brydd byråkrat.

- Sikrer arbeidsplasser

For andre gang på en måned innkalte statsministeren i går til pressekonferanse en søndag ettermiddag.

I midten av oktober gjaldt det bankpakken, i går gjaldt det eksportindustrien.

— Ved å øke rammene for GIEK og Innovasjon Norge sikrer vi norske arbeidsplasser. Dette er ett av mange tiltak, noen er varslet, andre vil komme, sa Jens Stoltenberg. For to uker siden ble GIEK-rammen utvidet med 10 milliarder, i går kom ytterligere 50 mrd. på bordet. Samlet kan GIEK nå garantere for lån på 110 milliarder kroner.

I tillegg utvides rammen for byggelånsgaranti for skip fra fem til åtte milliarder kroner.

Jens: - Når ellers?

BT spurte statsministeren i går om de nye tiltakene vil øke statens kontroll med norsk næringsliv.

— Jeg vil ikke si det, men når markedet ikke virker, må staten trå til. Når ellers skulle vi gjøre det, svarte han retorisk.

— At dere bruker helgen til å jobbe med denne pakken, betyr at krisen i for eksempel verftsindustrien er svært akutt?

— Vi jobber kontinuerlig og hele tiden med denne finanskrisen, så varsler vi offentlig når vi har nye tiltak klare. Jeg var nylig en tur på Vestlandet og besøkte skipsverft. Meldingen vi fikk var krystallklar: Få renten ned, og få pengene til å flyte.

— Nå er renten på vei ned, både styringsrenten og pengemarkedsrenten. Vi har et statsbudsjett som vil motvirke problemene, vi har lagt frem en bankpakke, Kommunalbanken har fått 15-20 milliarder mer å låne ut, og nå utvides eksportgarantier, sa statsministeren.

- Gledelig

— Dette har vi jobbet for lenge. Nå har vi lånestopp og søknader i kø, så dette er meget gladelig nytt, sier direktør Nina Broch Mathisen i Innovasjon Norge, Hordaland.

— Hvilke type bedrifter er det som nå kan nye godt av de nye lånerammene?

— Det gjelder særlig fiskeri og marine bedrifter, det gjelder eksport av olje og gass. Og til tross for usikkerhet er det bedrifter som satser friskt innenfor reiseliv, sier Broch Mathisen til BT.

Scanpix