Hodne, som er førstelektor ved institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder, har kalt undersøkelsen «Med troen på veggen».

Foreløpige resultater viser at det har skjedd store endringer i hva de kristne har av kunst.

– Den nye kristne billedkunsten er betydelig rikere på kristne symboler sammenlignet med det man fant på veggene for bare et par generasjoner siden, sier Hodne.

Han tror det blant annet skyldes at folk reiser mer til utlandet enn tidligere og at kristne er blitt mer økumeniske.

– Tidligere avgrenset man seg i forhold til andre kirkesamfunn. Det ville vært helt utenkelig for mange mennesker tilknyttet tradisjonelle bedehus— eller frikirkemiljø å ha katolske eller ortodokse symboler i hjemmet, sier Hodne.

Han drar hjem til folk for å se hva de har av kristen kunst på veggene.

– Mange opplever at religiøs kunst gir dem en trygghet. Tidligere begrenset kristne seg til å henge opp tradisjonelle Kristusbilder som for eksempel det hvor Jesus står og banker på hjertets dør, og Jesus med lammet på skulderen. Nå er utvalget mye større, sier Hodne.

Nina Skråmestø Nesheim
Nina Skråmestø Nesheim