Stoltenberg kommenterte torsdag kveld Reitens avgang slik:

– Det er et uttrykk for at Reiten har vært opptatt av å håndtere en alvorlig sak på en korrekt måte. Jeg respekterer hans beslutning, sier Stoltenberg.

Statsministeren fikk sammen med olje— og energiminister Åslaug Haga (Sp) beskjed om Reitens avgjørelse kort tid før Reiten holdt sin pressekonferanse klokken 19 torsdag.

– Reitens beslutning

Stoltenberg var torsdag kveld påpasselig med å understreke at avgjørelsen om å gå av var Reitens egen.

– Jeg er trygg på at det var hans egen beslutning, og at han har tatt den ut fra hva han mener selskapet er best tjent med i forhold til en alvorlig sak som Libya, og i forhold til at det var vanskelig å kombinere rollene som konsernsjef i Hydro og styreleder i StatoilHydro, sier Stoltenberg.

Statsministeren sier han ikke har konferert med noen i forhold til denne saken.

Valgkomiteen avgjør

Nå setter Stoltenberg sin lit til at valgkomiteen finner en ny styreleder i StatoilHydro. Han er sikker på at komiteen vil gjøre det på et selvstendig grunnlag.

– Avgangen betyr at nestleder i styret rykker opp umiddelbart. Samtidig skal valgkomiteen starte arbeidet med å finne ny styreleder. Dette er en vanskelig og krevende sak, og det er viktig å håndtere den korrekt. Jeg har full tillit til at valgkomiteen klarer det og at komiteen finner den best mulige løsningen, sier Stoltenberg.

– Jeg regner med at valgkomiteen opptrer ryddig, og jeg vil respektere avgjørelsen komiteen kommer fram til, sier Stoltenberg.

Statsministeren ser ingen grunn til å blande seg inn i Reitens rolle som konsernsjef i Hydro.

– Reiten er konsernsjef i Hydro selv om han går av som styreleder i StatoilHydro. Regjeringen verken ansetter eller avsetter konsernsjefer. Det er styret som gjør det, sier Stoltenberg.