Norske kraftmagasiner er fulle og det eksporteres mye strøm, noe som fører til at flere gasskraftverk og kullkraftverk i Danmark har redusert produksjonen eller er stengt i sommer, melder NRK.

Utslippene fra de forurensende kraftverkene er dermed mye mindre enn i et normalår. Tilsiget til norske kraftmagasiner er på 17 milliarder kilowattimer mer enn normalt. Hvis denne økningen erstatter kullkraft, tilsvarer det en reduksjon på over 10 millioner tonn CO2, ifølge NVE.

MILJØVENNLIG: Ikke alltid så gøy når det står på, men regnværet reduserer CO2-utslippene.
Fred Ivar U. Klemetsen (arkiv)