Justisminister Grete Faremo (Ap) har informert Stortinget om at kostnadene for å få iverksatt den nye straffeloven var på 130 millioner kroner i 2008. To år senere var kostnadene estimert til «over en milliard kroner», ifølge et brev hun sendte Stortinget i vår. Straffeloven av 2005 kan tidligst tre i kraft i 2017.

Refset i Stortinget

Stortinget rettet i juni sviende kritikk mot regjeringens håndtering av datasituasjonen i Politiet, etter at Høyre — med Erna Solberg i spissen - fremmet et representantforslag for å få fart på IKT-investeringene. Høyre sparte ikke på kruttet, verken i forslaget, innstillingen eller i den påfølgende debatten.

I innstillingen samlet Høyre og Fremskrittspartiet seg om følgende kraftsalve:

«Det største problemet er knyttet til tidligere statsråd Storbergets mangelfulle og til dels fantasifulle forklaringer til Stortinget om situasjonen i norsk politi frem til han gikk av på bakgrunn av hendelsene 22. juli 2011. Disse medlemmer har til dels forståelse for at virkeligheten som møtte nåværende statsråd da hun tiltrådte, om mulig var enda verre enn det var mulig å forestille seg.»De la til at Stortinget i lengre tid ikke fikk fakta, men måtte forholde seg til «utstrakt løftepolitikk og fordreining av fakta».

Mangler datakompetanse

Det er ikke bare Stortinget som kritiserer politiets datasatsing. Den manglende datakompetanse i direktoratet er blitt pekt på som en av årsakene til at moderniseringen har dratt ut i tid. Riksrevisjonen har tidligere avdekket at 95 prosent av budsjettet til IKT-utvikling i Politidirektoratet har gått til eksterne konsulenter. De har også uttalt at direktoratet må bygge opp sin egen kompetanse før modernisering av IKT-systemene blir igangsatt om to år.

I årevis har også politiet etterlyst nødvendige datainvesteringer, men det har skortet på den politiske viljen i Justisdepartementet. Det fikk Stortinget klar beskjed om under en åpen høring i 2010.

— Ikke nevneverdig populær

Den tidligere lederen av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sa at det «ikke var en politisk vinnersak å satse på å investere i IKT». Den ansvarlige statsråden, justisminister Knut Storberget (Ap), ga ham rett:

- Det er vel litt som Arne Johannessen sier, at dét blir du ikke nevneverdig populær av.

Den politiske ledelsen kjørte i stedet på DNA-analyser, flere politistillinger og tiltak mot vold, noe som ga umiddelbar uttelling i kampen om oppmerksomhet i det offentlige rom.

Etter Stortingets høring i fjor om 22. juli-terroren, sa tidligere politidirektør Ingelin Killengreen til Bergens Tidende at manglende gjennomslag for IKT-investeringer var hovedgrunnen til at hun gikk av som politidirektør.

Hva bør gjøres i Politidirektoratet? Si din mening.

DYRT: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo mener kostnadene med å iverksatt den nye straffeloven vil bli over en milliard kroner.
SCANPIX