Miljøvernminister Brende har tidligere tatt til orde for forbud mot import av ulovlig hogd tømmer, blant annet i et BT-intervju i april i fjor. Etter gårsdagens stortingsbehandling av et SV-forslag om sertifisering av tropisk trevirke, er imidlertid Regnskogfondet svært skuffet over regjeringens og stortingsflertallets vilje til å få satt en stopper for importen.

— Det foreslås ingen konkrete tiltak for å stanse importen av uforsvarlig hogd trevirke. Det er altfor dårlig, ikke minst med tanke på hvor aktivt regjeringen har flagget bevaring av regnskogen, sier kampanjeleder Nils Hermann Ranum i Regnskogsfondet til BT.

Han mener innsatsen står i grell kontrast til festtalene på Johannesburg-toppmøtet om bærekraftig utvikling i fjor. Her jobbet Norge hardt for å få vedtatt målsettingen om at tapet av biologisk mangfold i verden må reduseres dramatisk innen 2010.

— Nå viser det seg at flertallet i stortingskomiteen ikke ber regjeringen om å foreslå tiltak mot ulovlig hogd trevirke, og de ser heller ikke ut til å støtte SVs kompromissforslag om en obligatorisk merkeordning som garanterer at miljømessige og sosiale krav til hogsten er ivaretatt. Hovedårsaken er trolig at de frykter en konflikt med Verdens Handelsorganisasjon. Men internasjonale forhandlinger har vært forsøkt i over ti år, uten resultater. Derfor burde Norge tatt skjeen i egen hånd, og iverksatt forpliktende tiltak, mener Ranum.

Ferske tall viser at det ble importert tropisk tømmer for 167 millioner kroner til Norge i fjor. Parkett er største varegruppen.

Ifølge Regnskogfondet ble tropisk skog tilsvarende fem ganger Norges areal ødelagt i 1990-årene.