– Regjeringen bidrar til en aktiv selektering av arbeidsmarkedet der funksjonshemmede står igjen som tapere, sier generalsekretær Geir Lippestad i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Han mener det er særlig skuffende at denne regjeringen fremmer et slikt forslag som er stikk i strid med målsettingen om å skape et inkluderende arbeidsliv.

– Når arbeidsgiver etter dette forslaget må betale en betydelig egenandel ved sykdom hos arbeidstaker, ligger det i dagen at arbeidsgivere i større grad vil bli opptatt av å rekruttere funksjonsfriske arbeidstakere, sier Lippestad.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er også skeptisk fordi fortslaget vil ramme funksjonshemmede. Lederen i forbundet, Margaret Sandøy Ramberg, sier hun har registrert at det foreslås skjermingsordninger for kronisk syke, men frykter at det ikke er tilstrekkelig.

Hun minner om at FFO gikk imot et lignende forslag fra Bondevik-regjeringen i 2004.