Det er grunnmuren i den nye sykelønnsavtalen som statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) sykelønnsutvalg jobber med, skriver Dagbladet.

Sentrale kilder slår fast overfor avisen at regjeringen ikke vil pålegge arbeidsgiverne å betale en større del av regningen for den ansattes sykelønn enn det de betaler i dag.

Dermed dropper regjeringen i realiteten forslaget som skapte skarpe protester, både fra LO, NHO og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene, da det ble lagt fram av arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i september i år.

Forpliktelser

Det er likevel grunn til å tro at regjeringen vil kunne legge fram den omforente avtalen som en seier, for skissen til løsning skal inneholde forpliktende punkter om å ta større ansvar for å få ned sykefraværet.

Dermed påføres også arbeidsgiverne kostnader for å få ned sykefraværet.

Ifølge Dagbladet handler dette om å lage en individuell oppfølgingsplan for den enkelte innen seks uker som skal konkretiseres ytterligere innen åtte uker og et dialogmøte mellom arbeidsgiver, lege og den sykmeldte innen 12 uker.

Mindre kutt

Sykelønnsutvalget møtes fredag for det formelt siste møtet før utvalget ifølge statsministeren legger fram tiltak som skal ha samme spareeffekt som det opprinnelige, nemlig 2,5 milliarder kroner.

Kilder Dagbladet har snakket med har imidlertid ikke tro på at tiltakene vil gi en så stor effekt.

Avisen mener også å vite at avtalen er i havn og klar for presentasjon mandag.