— Budsjettforslaget gir inntrykk av at regjeringen mener det er krise i norsk økonomi. Det er det ikke. Norge har penger, arbeidskraft og et stort behov for investeringer, sier Jensen om statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag.

Først og fremst mener Fremskrittspartiet at Norge må investere mer i veier, skoler og helseutstyr. Samtidig synes Jensen at det er skuffende at regjeringen ikke vil foreslår å bevilge mer enn 700 millioner kroner ekstra til politiet.

— Det er skuffende at regjeringen ikke ser behovet for mer synlig politi. Det vil bli store problemer med å gi alle nyutdannede politifolk jobb med dette budsjettet, sier hun.

Hun mener også at 1.500 nye sykehjemsplasser i 2012, ikke holder.

— Det er overraskende at regjeringen, etter et lokalvalg der eldreomsorg har vært hovedtema, velger å redusere satsingen på eldre, sier Siv Jensen.