Nå etterlyser han ekstra bevilgninger.

Loven om strafferettslige særreaksjoner medfører blant annet at psykiatriske institusjoner har plikt til ta imot voldsforbrytere som ikke er strafferettslig tilregnelige.

– Reglene kan fort medføre en stor ekstrabelastning innen det psykiske helsevernet.

Denne belastningen ser det ikke ut som om regjeringen er forberedt på, sier venstrepolitikeren og den tidligere justisministeren.

I Stortingsproposisjon 63, «opptrappingsplan for psykisk helse — 1999 til 2006» skisseres det et behov for 160 nye sykehusplasser som følge av tvangsbehandlingen. Prislappen anslås til 346 millioner kroner i investeringer, og 169 millioner i økte driftsutgifter.

Dørum har gått gjennom regjeringens budsjettforslag for neste år. Han mener det er et skrikende misforhold mellom dette behovet og bevilgningene som er satt av i årets budsjettforslag.

– Hvor er tiltakene som skal gjøre det mulig å gjennomføre lovendringen? undrer han.

Også ledelsen ved Sandviken sykehus frykter at reformen settes i verk uten at det er penger til å løse oppgavene på en forsvarlig måte. – Jeg deler Dørums bekymring om at dette vil bli en ressurskrevende tilleggsoppgave for sykehuset. Dersom vi skal ta på oss denne oppgaven, forutsetter det ekstra bevilgninger, sier sjeflege Åsa Bjørndal.